Članarina

Zar baš svake godine !

Za članove do 25 god.                         : 700 din

Za članove starije od 25 god.             : 1000 din

Kolektivno učlanjene školske dece   : 600 din

Planinarska knjižica (važi 9 god.)      : 100 din